۱۳۸۹ بهمن ۴, دوشنبه

ھەڵ تڵیشانی رۆح.. شێعر و دەنگ' شەھاب شێخی
ھەڵ تڵیشانی رۆح..
شێعر و دەنگ'
شەھاب شێخی
ادامه مطلب

ماڵ ‌ئاوا..شێعری سەی عەلی ساڵحی ..ڤیدیۆماڵ ‌ئاوا..
شێعر
سەی عەلی ساڵحی
 وەرگێران و دەنگ
شەھابەددین شێخی
ادامه مطلب

سی ساڵەیی..ڤیدیۆ شێعر..شەھاب شێخی


ادامه مطلب

۱۳۸۹ دی ۲۵, شنبه

غه ریبیت...

زەوی درەنگە بۆ غە ریبیم.... 


 چاوم بە ‌هێڵە ئاسنینە کانی ئێوارە دا 


 هێڵی ئاسو... 


تا کەزیە کانت را ئەکشێم... 


تۆ لە باوشم دای. زە وی تەنگە بۆ غە ریبیم
ادامه مطلب